Cobit Foundation

Kurs Tanımı

Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği (ISACA) tarafından geliştirilen COBIT, şirketlerin Bilgi Teknolojileri hedefleriyle iş hedeflerinin uyumlu hale gelmesini sağlamak ve BT departmanlarının şeffaflığını sağlamak için oluşturulmuş bir çerçevedir. COBIT çerçevesinin uygulayan şirketler BT alanlarını, süreçlerini ve BT faaliyetlerini yönetilebilir ve sürekli iyileşmeyi sağlayabilirler. COBIT Eğitimi BT yönetişim çerçevesinin alanlarını, süreçlerini ve kontrol hedeflerini kapsamakta ve katılımcılara bu konularda bilgiler sunmaktadır. Bu kurs COBIT çerçevesini, felsefesini anlamaya yardımcı olurken CobiT’i oluşturan bileşenlerine ve içeriğine giriş bilgileri aktarır.

Kimler Katılmalı

CobiT ile BT Yönetişimi hakkında bilgi edinmek isteyen, CobiT çerçevesini tanımak, planlamak, kurmak ve uygulamak isteyen her kademeden yönetici ve eleman.

İşinize Faydası

Bu eğitimde katılımcılar, BT Yönetişimi ve CobiT hakkında bilgi edinecek, CobiT’i amaçlarına uygun olarak kullanabilmek için gerekli altyapıya sahip olabilecekler ve BT faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenebilmesi için gerekli olan süreçleri ve kontrolleri tanıyacaklardır.

Eğitimin Yapısı

 • CobiT’e Giriş
 • CobiT’in Uygulama Amaçları ve Pratiği
 • CobiT Faaliyet Alanları (Domains)
 • CobiT Süreçleri
 • Süreçlerin ve Kontrollerin Detaylı Analizi:
  • Planlama ve Organizasyon (Plan & Organize)
  • Tedarik ve Uygulama (Acquire & Implement)
  • Teslim ve Destek (Delivery & Support)
  • İzleme ve Değerlendirme (Monitor & Evaluate)
 • CobiT’le Uygulama Örnekleri
 • Farklı amaçlara Yönelik olarak CobiT kullanımı
 • Uygulamada Muhtelif Sorunlar

Eğitim Süresi

2,5 gün (Yarım gün sınav opsiyonel)