CobiT Implementation

Kurs Tanımı

Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği (ISACA) tarafından geliştirilen CobiT, şirketlerin Bilgi Teknolojileri hedefleriyle iş hedeflerinin uyumlu hale gelmesini sağlamak ve BT departmanlarının şeffaflığını sağlamak için oluşturulmuş bir çerçevedir. CobiT çerçevesini uygulayan şirketler BT alanlarını ve süreçlerini, BT faaliyetlerini bir sisteme bağlı olarak yönetilebilir ve sürekli iyileşmeyi sağlayabilirler.
CobiT Uygulama Eğitimi BT yönetişim çerçevesinin alanlarını, süreçlerini ve kontrol hedeflerini kapsar ve katılımcılara CobiT’i hayata geçirmek için gerekli adımları gösterir.

Kimler Katılmalı

IT müdürleri ve IT direktörleri (CIO), IT servis müdürleri, Güvenlik Müdürleri (CSO), İç tetkik müdürleri (CIA), IT yönetimi/yönetişimi danışmanları

İşinize Faydası

 • CobiT’in hedefleri ve kurallarını, CobiT çerçevesini anlamak
 • CobiT’in farklı bileşenlerini kullanırken bilerek tanımlayabilmek
 • CobiT tabanlı IT Yönetimi/Yönetişimi girişimleri planlama ve kapsamını belirleme
 • CobiT tarafından ilgili bileşeni seçme ve bir girişime odaklanma
 • CobiT Olgunlaşma Modelleri & Kontrol Hedeflerini kullanarak Kontrol Hedeflerinin Değerlendirilmesi
 • Kontrol Hedefleri ve Kontrol Uygulamalarını kullanarak Plan kontrol iyileşmeleri
 • CobiT’s Metrikleri ve bir ölçüm metodu kullanarak Performans Ölçümü yaratmak
 • Pratik uygulama faktörlerini dikkate almak örn; esneklik için ihtiyaç ve “daha yumuşak” uygulama araçları kültür, takım olma gibi.

Eğitimin Yapısı

 • Modül 1: Giriş
  • BT Yönetişimi’nin tanımı, tarihçesi
 • Modül 2: İhtiyaçların Tanımlanması
  • COBIT kullanım kapsamı belirleme
  • Bilincin arttırılması ve taahhüt
  • İş ve IT hedeflerin analizi
  • Süreçlerin ve kontrollerin seçimi
  • Risklerin analizi
  • Kapsamın netleştirilmesi
 • Modül 3: Çözüm Tasarımı
  • Süreçlerin olgunluklarının analizi ve farkların tanımlanması
  • Mevcut performansın tanımlanması
  • İyileşme için hedef tanımlama
  • Gap analizi ve iyileşmenin tanımlanması
  • Çalışma I: Üst Seviye Olgunluk Değerlendirmesi
 • Modül 4: Çözüm Planlama
  • İyileşme stratejilerinin geliştirilmesi, projelerin tariflenmesi ve bir değişim planının oluşturulması
  • Potansiyel iyileşmelerin önceliklendirilmesi
  • Aksiyonların gruplandırılması, projelerin tariflenmesi, planların oluşturulması
  • Çalışma II: Olgunluk değerlendirmesi
  • Seçilmiş süreçler için daha detaylı olgunluk değerlendirmesi
  • Çalışma: III: Kontrol iyileşmelerinin planlanması
 • Modül 5: Çözüm Uygulama
  • Üretime transferi, performansın ölçümü
  • İyileşmelerin hayata geçirilmesi
  • Ölçme metodunun seçilip uygulanması
  • Uygulama sonrası gözden geçirme
 • Modül 6: Sürdürebilirliğin sağlanması
  • Yönetişim organizasyonu ve süreçler
 • Modül 7: Uygulamada göz önüne alınması gerekenler
  • COBIT çerçevesinin uyarlanması
  • Kültür ve iletişim
  • Bir takım olarak IT/denetim/yönetim çalışması
  • Esneklik ve birbirini izleyen stratejiler
  • COBIT uygulama desteği
  • Sorular, cevaplar

Gerekli Ön Bilgi

Temel CobiT bilgisi

Eğitim Süresi

3 gün